חנות ספרים תרומה / הרשמה france

"וישמע משה – ויפול על פניו" - מאמר לפרשת קורח

משה מגיב לטענות של קורח על ידי נפילה על פניו. מהו "ויפול על פניו"?
הרב נחום בוצ'קו, 27/06/2017 14:46:53

בס"דדבר תורה לפרשת קורח

                                                  

"וישמע משה – ויפול על פניו"


משה רבנו עומד בפני מתקפה קשה. קורח אסף אליו אנשי ציבור רבים מעם ישראל, ומערער על מנהיגותם של משה ואהרן: "ויאמרו אליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" (טז, ג).

כיצד מגיב משה רבנו כאשר הוא שומע דברים אלה? "וישמע משה - ויפול על פניו" (שם, ד), ורק לאחר מכן עונה משה את תשובתו לעדת קורח.
מהו "ויפול על פניו"?

המפרשים ניגשו לפירוש זה מכיוונים שונים:

רש"י: משה רבנו נפל על פניו בגלל המחלוקת, הואיל וזה היה כבר החטא הרביעי במדבר (אחר העגל, המתאוננים, המרגלים) ומשה כבר אינו יודע היאך יוכל לחפות עוד על החוטאים בפני הקב"ה.

רס"ג: משה רבנו נופל על פניו להשיג ולשמוע חזון מאת ה', ובכך ביקש שתשרה עליו שכינה.

חזקוני: נפל על פניו מבושה, וכן לתפילה.
אור החיים: "להראות קצה האחרון ההכנעה, ושיווה נפשו כעפר הארץ כעבד המשתחוה לפני השררה", היינו עניין ענוה והכנעה כלפי עדת קורח.


באיזו דרך שנבחר לפרש את נפילתו של משה, נוכל לראות כי תגובתו של משה אינה תגובה רגילה במצב כגון זה. היינו מצפים ממשה לענות מייד לעדת קורח המתריסה כנגדו, וכפי שנוהג אדם רגיל מן הישוב כאשר אחר תוקף אותו במילים ומנסה לפגוע בו.

לא כן משה. משה שומע את הדברים ומייד – נופל על פניו, היינו עוצר לרגע, מתבונן ומבין את אשר קרה, מתפלל אל ה', מבקש נבואה והשראת שכינה, דואג על עתיד העם ותשובתם בפני ה', ומכניס עצמו לעמדה של ענוה והכנעה. רק לאחר כל זאת קם משה ועונה לעדת קורח את הדברים, על פי ה'.


צריכים אנו ללמוד מכאן כלל חשוב בהתנהגותנו – לעולם לא לפעול מייד לאחר שפגעו בנו או הכעיסו אותנו. תגובה כזאת אינה שקולה, ובדרך כלל תהיה תגובה שאינה ראויה.

צריכים אנו לעצור, להירגע, להתבונן מה זה ועל מה זה, ולזכור כי האדם העומד ומתריס מולנו אף הוא בנו של הקב"ה ואף הוא נברא בצלם א-להים, נבקש מן הקב"ה כי יורנו בדרך נכונה – ורק אז נגיב. רק באופן זה תהיה תגובתנו אמיתית ומדודה.


כלל זה נכון בכל מערכת יחסים: בין מעביד לעובד, בין איש לאשתו, בין שכנים, וגם בין הורים לילדים.

הרמח"ל במסילת ישרים (פי"א, יג) מביא את מאמר חז"ל (חולין פט ע"א): 'תולה ארץ על בלימה (איוב כו, ז) – אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את פיו בשעת מריבה', ומסביר הרמח"ל שמדובר על מי שכבר נתעורר טבעו בכעס – והוא בהתגברותו בולם פיו! וממשיך הרמח"ל שאפילו לדבר מצוה, כמו חינוך ילדים או תלמידים, צריך שיהיה הכעס שמראה לילדיו 'כעס הפנים (כעס חיצוני) ולא כעס הלב'!


כמובן, קל מאוד לקרוא את הדברים בספרי המוסר, לכתוב אותם כמאמר ואף לומר אותם בקול, אך להצליח לקיים הנהגה זו הוא דבר קשה ומצריך מאמץ ורצון רב.

ולוואי ונזכה להיות מתלמידיו של משה רבנו, ונדע גם בשעה שפוגעים בנו "ליפול על פנינו" ולהמתין כמה רגעים.שבת שלום,

       נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר