חנות ספרים תרומה / הרשמה france


����: 5 �"�
�����: 18 �"�
* ���� ����� �� ������ �������
��� ��� �����

���: לימוד תורה ושירות צבאי

מאמר זה דן בהתנגשות שתי מצוות בסיסיות, לימוד תורה ומלחמת מצווה.
הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה


* ���� ����
בניית אתרים | יצירת קשר