חנות ספרים תרומה / הרשמה france

אודות הישיבה

ישיבת היכל אליהו הינה ישיבת הסדר השוכנת בישוב 'כוכב יעקב' הסמוך לירושלים. בראשות הישיבה עומד הרב יחזקאל בוצ'קו ובנשיאות הישיבה עומד הרב שאול דוד בוצ'קו שליט"א. הישיבה הוקמה בשנת תרפ"ז (1927) על ידי מורנו הרב אליהו בוצ'קו זצ"ל במונטרה שבשווייץ. שיטתו החינוכית, יחד עם אורח חייו המופלא, גידלה דורות של תלמידים בשילוב תורת המוסר עם חיי המעשה. הרב אליהו הוכיח כי כל יהודי יכול להיות בעל מידות מוסריות נעלות ועם כל זאת אדם פעיל שאינו מנותק מחיי המעשה.בנו, הרב משה בוצ'קו זצ"ל, עמד אחריו בראשות הישיבה, והוא שהעלה את הישיבה לארץ. 
אחד היסודות המאפיינים את דרך לימודו הוא, שלא לראות את הגמרא כדבר חיצוני, כטקסט שיש לנתח אותו, אלא כחלק ממכלול הגיוני שלם השייך לכל אחד מאיתנו ואפשר להזדהות איתו: "בלימוד התלמוד עלינו לדעת שאין הגמרא מהווה אלא שלד חיצוני להלכה הפסוקה... גם הקושיות והתירוצים הם כלים שבהם גנוזים רעיונות מקוריים ונשגבים". הישיבה מדריכה את תלמידיה היאך למצוא את הפן האישי הייחודי הגלום בכל תלמיד, כדי שיוכלו להגיע להזדהות פנימית מוחלטת עם הנלמד. הישיבה משמשת כבית גידול תורני המאפשר לכל הבאים בשעריו להוציא מן הכח אל הפועל את התכונות והכוחות המקוריים שנתברך בהם.
הישיבה  מאז הוקמה לפני למעלה מ 80 שנה, חינכה ושואפת להמשיך לחנך דור של תלמידים אשר ישא בעול עם הציבור בכל תחומי החיים, דור אשר ידאג לקיום ולהפצת התורה בכל מעגלי הציבור. רבני הישיבה קשורים בקשר נפשי חם עם תלמידיהם. חיבור זה, היוצר אווירה ביתית ותומכת, משווה לישיבה את קסמה המיוחד. השפעת הישיבה גדולה מעבר לכתליה, הן בזכות בוגריה המרביצים תורה במקומות רבים, והן בזכות החיבורים התורניים של ראשיה: 'אור היהדות', 'הגיוני משה', 'עיוני משה', סדרת 'בעקבות רש"י', סדרת כוזרי לכל, סדרת בעקבות המחבר, סדרת שולחן ערוך כפשוטו ועוד.
בניית אתרים | יצירת קשר