חנות ספרים תרומה / הרשמה france

ספרי הלכה 5

בעקבות המחבר חלק ראשון

הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה
אלו כמה מהעקרונות הנושבות במאמריו של הרב בוצ'קו: - הלכה כתורת חיים, המתאימה (או שצריך להתאימה) לכל דור ודור. - חיפוש אין סופי אחר האמת, הבא לידי ביטוי הן בחתירה לפירוש האמיתי של כל מקור ומקור, והן במציאת האמת הנחבאת בכל הלכה. - אמ ֵ ונה כי יש בכללי ופרטי המצוות הגיון פנימי רב, ואין לראותם כגזרת המלך בלבד אלא לנסות ולהבין בכל יכולתנו את גודל עומקם. - הבנה כי ההלכה אינה אוסף של פרטים, אלא קיים חיבור וזיקה בין חלקיה השונים. - על קיום התורה והמצוות לבוא מתוך הזדהות עם כל מצוה ועם עקרונותיה. - ספר יסוד ההלכה הוא השולחן ערוך. יש להעמיק בדבריו ולהעמידם על כוונתו האמיתית של מחברם, ובמקום שדבריו סתומים ניתן לפושטם רק מדבריו בבית יוסף או מדבריו במקומות אחרים בשולחנו. - כבוד רב לכל מחבר ולכל סברא. אף כאשר יש מי שדבריו נדחים מההלכה, גם אז לא רק שיש להתייחס לדבריו בכבוד, אלא אף לתור אחר סברתו ואחר עקרונותיו. - רגישות רבה לכל אדם, הנמצאת ברוח ההלכה עצמה. הדבר ניכר למשל ביחס לגוי ולחילוני, ובתשומת לב גם לחיי המשפחה ולשמחת החיים של מקיים המצווה, ולא רק לקיום טכני של פרטי ההלכה.
40 "
»

  • 1(current)
בניית אתרים | יצירת קשר