חנות ספרים תרומה / הרשמה france


מחיר: 40 ש"ח
משלוח: 18 ש"ח
* ניתן לאסוף את הספרים מהישיבה
ללא דמי משלוח
לקניית הספר »

ספר: חיי שרה תולדות ויצא וישלח

פרשת ויצא- הרב בוצ'קו מעמיק בהתמודדותו של יעקב אבינו עם לבן, תוך הקמת האומה הישראלית. פרשת וישלח- הרב בוצ'קו מתאר את חזרתו של יעקב אבינו לארץ ישראל תוך התמודדות מול עשיו, ומול המתרחש במשפחתו, מעבר מגלות לגאולה.
הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה
פרשת חיי שרה
במרכז פרשה זו עומדות שתי דמויות נשיות מרכזיות, שרה ורבקה.
אברהם קונה את חלקת השדה בחברון כדי לקבור בה את שרה אשתו. רש"י בראייתו העמוקה מלמד אותנו שאין זה סיפור פשוט של משא-ומתן ומקח-וממכר, אלא קנייה זו מגלמת בתוכה את הכרת האומות היושבות בארץ בזכותו של אברהם על הארץ. פרשייה זו מעלה על נס את מהות הקשר בין ישראל לארצו.
חירתה של רבקה לזכות ולהיות מיסודותיו עם ישראל באה לה בזכות מידותיה הטובות. רש"י מאיר את עינינו להבחין בגודלן ובאיכותן של מעלותיה המיוחדות של רבקה הגנוזות בלשון התורה. רש"י אף מדריך את הלומד להבין מהו מקומה של ההשתדלות הבאה מתוך אמונה.
פרשת תולדות
בפרשה זו אנו לומדים על אישיותם המיוחדת של יעקב ועשו, ועל היחסים המורכבים שהיו להם זה עם זה, ועם יצחק אביהם. עיון בדברי רש"י עוזר ללומד להבין לעומק מהותם של יחסים אלה, ולזהות את תפקידו המיוחד של כל אחד מן האחים. רש"י מדריך אותנו גם היאך להתמודד עם השאלות המתעוררות בלב כל אדם הלומד פרשה זו: הגדרת אמת ושקר, הבחנה בין טוב ורע, ובחירה בטוב במציאות שאינה מושלמת.
פרשת ויצא

פרשת ויצא - יעקב יוצא לחרן על מנת לשאת אישה ולהקים את בית ישראל. הוא נאלץ להתמודד עם לבן ותחבולותיו, אך מצליח להקים משפחה גדולה, הניצנים של האומה הישראלית. העמקה בפרשה זו מאפשרת לנו להבין את מהותו של יעקב, המנסה ליצור אחדות בין כוחות שנראים מנוגדים.
פרשת וישלח

פרשת וישלח - חזרתו של יעקב לארץ ישראל אינה פשוטה, והיא כרוכה בהתמודדויות מורכבות - הן מול עשו, והן בתוך המשפחה פנימה. עיון בפרשה זו, על פי פירושו של רש”י, מלמד אותנו בזעיר אנפין את הקושי הכרוך במעבר מגלות לגאולה.


בניית אתרים | יצירת קשר