חנות ספרים תרומה / הרשמה france


����: 40 �"�
�����: 18 �"�
* ���� ����� �� ������ �������
��� ��� �����

���: חיי שרה תולדות ויצא וישלח

פרשת ויצא- הרב בוצ'קו מעמיק בהתמודדותו של יעקב אבינו עם לבן, תוך הקמת האומה הישראלית. פרשת וישלח- הרב בוצ'קו מתאר את חזרתו של יעקב אבינו לארץ ישראל תוך התמודדות מול עשיו, ומול המתרחש במשפחתו, מעבר מגלות לגאולה.
הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה


* ���� ����
בניית אתרים | יצירת קשר