חנות ספרים תרומה / הרשמה france


����: 5 �"�
�����: 18 �"�
* ���� ����� �� ������ �������
��� ��� �����

���: שימוש בחשמל בשבת

הרב בוצ'קו דן בהגדרת איסור השימוש בחשמל בשבת וסוקר את השיטות השונות. בנוסף הרב דן בשימוש במוני מים דיגיטליים בשבת ומצורף בזה מכתב של הרב הגאון אליהו אברג'ל למו"ר הרב בוצ'קו.
הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה


* ���� ����
בניית אתרים | יצירת קשר