חנות ספרים תרומה / הרשמה france


����: 50 �"�
�����: 18 �"�
* ���� ����� �� ������ �������
��� ��� �����

���: הגיוני משה על הש"ס- 2 כרכים

חידושים וביאורים על פרקים בש"ס, בירורי סוגיות ובירורי הלכה בעניינים שונים.
הרב משה בוצ'קו זצ"ל


* ���� ����
בניית אתרים | יצירת קשר